هنرستان دخترانه حضرت زهرا(س) شهرستان فامنین

ثبت فرایندهای آموزشی و پرورشی هنرستان

هنرستان دخترانه حضرت زهرا(س) شهرستان فامنین

ثبت فرایندهای آموزشی و پرورشی هنرستان


 

  • اکرم ناصری یگانه

  • اکرم ناصری یگانه
  • اکرم ناصری یگانه
طرح یک روز با هنرستان من در تاریخ 31 شهریور ماه سال 93 باحضور عوامل اجرایی،دبیران و هنرآموزان و دانش آموزان برگزار گردید.
  • اکرم ناصری یگانه
عیدقربان، جشن رهایی ازاسارت نفس وشکوفایی ایمان ویقین عیدسرسپردگی وبندگی ،عیدنزدیک شدن دلها به قرب الهی برهمه مسلمانان مبارک باد
  • اکرم ناصری یگانه